Karlstadsmästerskap i Programmering

- en del av Nordic Collegiate Programming Contest och ACM International Collegiate Programming Contest!

Avdelningen för datavetenskap vid Karlstads universitet arrangerar Karlstadsmästerskapen i programmering. Detta är en deltävling i de nordiska mästerskapen i programmering, NCPC, som går parallellt på flera universitet och högskolor i Norden. Tävlingspriser sponsras av iBiz Solutions.

Resultat

Ställningen är väldigt jämn med fyra lag som löste lika många uppgifter var. Vinsten fördelas därför efter kortast total lösningstid, vilket ger följande resultat:

Första plats: Team ori
Andra plats: Team Because F logic
Tredje plats: Team Undefined symbol: .Main

Stort grattis och tack till alla för deltagandet! (Resultatlista)

Länk till lösningar mm:

problemhäfte 2012
lösningsslides 2012
Domarens testdata (.tar.gz)
Domarens testdata (.zip)

Senaste nytt!

20121006: Ställningen just nu

20121005: Sex lag är anmälda: fooBar(), Undefined symbol: .main, ori, Mazdoor Union, Because F Logic och Higher order dysfunction

Hur tävlingen går till

Ett lag på upp till tre personer ska lösa 8-12 programmeringsproblem på fem timmar. Varje lag har en dator att programmera på. Vid starten delas ett kompendie med problemuppgifter ut. Laget löser uppgifterna utan extern hjälp och skickar in programkoden till ett automatiskt rättningssystem ("kattis" på KTH) som kompilerar och kör det inlämnade programmet med olika indata och jämför om programmet ger rätt resultat. Det lag som löser flest uppgifter korrekt vinner, och om flera lag löst lika många uppgifter vinner laget med kortast totaltid. Se http://ncpc.idi.ntnu.no/ncpc2012/ för utförligare information. Förra årets uppgifter, resultat och lösningar finns på http://ncpc.idi.ntnu.no/ncpc2011/.

Priser

Förutom äran så sponsrar företaget iBiz Solutions följande priser till första, andra och tredje lag:

(minst en uppgift måste ha lösts av respektive lag)

Förberedelser

Det finns ett testsystem uppsatt för att öva på, se Kattis test. Obs, denna registrering är bara för test-systemet, anmälan till tävlingen görs på https://icpc.baylor.edu/register.

Titta igenom föregående års problemhäfte och lös åtminstone uppgift C. Behöver du hjälp finns det lösningsförslag och källkoden till lösningar.

Problemhäfte
Lösningsbeskrivningar
Källkod med lösningar

Ja! En del uppgifter är svåra. Så svåra att bara ett enda lag löste allihop förra året. De flesta lagen klarade bara av två-tre uppgifter, och några lag klarade inga alls. Så anta utmaningen även om det vid första anblick ser klurigt ut. På fem timmar kan man klura en hel del!

Schema för tävlingsdagen

Datum: Lördag 6 oktober 2012
Plats: Hus 21, Datavetenskap, Karlstads universitet
10.00 Tävlingsgenomgång i Ägget (Ljungbergssalen)
10.30 Datortest/bekanta sig med utrustningen (sal 21E-402)
11.00 Tävlingsstart
16.00 Tävlingsstopp
16.15 Avslutning i Ägget

Anmälan

Hitta på ett bra lagnamn (inspiration) och anmäl er i tävlingssystemet senast 4e oktober 2012 kl 18.00. Instruktioner finns på sidan http://ncpc.idi.ntnu.no/ncpc2012/reg.html. Deltagande är öppet för alla (inte bara studenter) och är avgiftsfritt. Eftersom detta är en deltävling i ACMs internationella programmeringstävling ICPC så har studentlag möjlighet att gå vidare till regions- och världsfinal i ICPC om laget når ett bra resultat jämfört med övriga lärosäten och vissa krav uppfylls (ICPC eligibility decision tree).

Utrustning

En dator tillhandahålls till varje lag. Windows/Linux finns att tillgå med standard utvecklingsmiljöer (VS 2010, Eclipse, vi, emacs, etc). Domarsystemet använder gcc 4.5 och Sun JDK 1.6 (detaljerad information) så programmet måste kunna kompileras i denna miljö.

Observera att ingen egen elektronisk utrustning får tas med/vara påslagen. Man får heller inte använda Internet för informationssökning, kommunikation, etc utöver vad som krävs för att skicka in lösningar och se status på dessa. Allt i pappers- och bokväg är dock tillåtet.

Lokal

Tävlingen hålls på Karlstads universitet, Hus 21/Vänern (21E längst till höger på kartan), plan 4, labbsal 21E-402 och anvisad datorplats i salen.

Tävlingsregler

Tävlingsandan är att uppgifterna ska lösas självständigt av varje lag, med hjälp av eget huvud och (eventuell) hjälp på papper.

Följande får tas med till tävlingsområdet:

Följande får användas under tävlingen:

Se http://ncpc.idi.ntnu.no/ncpc2012/ för mer information.

Kontakt

Lokal arrangör Stefan Alfredsson

Affisch för tryck: Affisch


Uppdaterad: 2012-09-26
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional