Boka lördag 8e oktober 2016 i kalendern för...

Karlstadsmästerskap i Programmering

- en del av Nordic Collegiate Programming Contest och ACM International Collegiate Programming Contest!

Ämnet Datavetenskap vid Karlstads universitet arrangerar för femte året Karlstadsmästerskapen i programmering (2012, 2013, 2014, 2015). Detta är en deltävling i de nordiska mästerskapen i programmering, NCPC, som går parallellt på flera universitet och högskolor i Norden.


sogeti logo

Resultat

 • Första plats: Black Mesa
 • Andra plats: Babar, King of the Elephants
 • Tredje plats: DROP TABLE
Komplett resultatlista
I hela norden så deltog 268 aktiva lag, där Black Mesa kom totalt på 40e plats.

Stort grattis och tack till alla för deltagandet!

Länk till lösningar med mera finns på sidan https://ncpc.idi.ntnu.no/ncpc2016/.

Senaste nytt!

20161008: Tävlingen är avgjord och Black Mesa står som vinnare. Grattis! 20161007: 9 lag är anmälda! 20160919: Planscher och infomaterial klart, webb uppdaterad
20160913: Sogeti sponsrar även detta års tävling
20151130: Datum satt till 8 oktober 2016, 11-16.
20151130: Sidan påbörjad.

Hur tävlingen går till

Ett lag på upp till tre personer ska lösa 8-12 programmeringsproblem på fem timmar. Varje lag har en dator att programmera på. Vid starten delas ett kompendie med problemuppgifter ut. Laget löser uppgifterna utan extern hjälp och skickar in programkoden till ett automatiskt rättningssystem ("kattis" på KTH) som kompilerar och kör det inlämnade programmet med olika indata och jämför om programmet ger rätt resultat. Det lag som löser flest uppgifter korrekt vinner, och om flera lag löst lika många uppgifter vinner laget med kortast totaltid. Se http://ncpc.idi.ntnu.no/ncpc2016/ för utförligare information. Förra årets uppgifter, resultat och lösningar finns på http://ncpc.idi.ntnu.no/ncpc2015/.

Priser

Förutom äran så sponsrar företaget Sogeti följande priser till första, andra och tredje lag:

 • Första pris: 3 st presentkort á 500 kr på Bergvik
 • Andra pris: 3 st teknikprylar
 • Tredje pris:3 st SF-biocheckar

(minst en uppgift måste ha lösts för att göra anspråk på pris)

Förberedelser

Anmälan/registrering: Följ instruktionerna på http://ncpc.idi.ntnu.no/ncpc2016/reg.html. Skicka gärna ett mail till stefan.alfredsson@kau.se för att bekräfta eller om du får problem vid anmälan. Se också förra årets instruktioner på

Titta igenom föregående års problemhäfte och lös åtminstone uppgift G (2013) eller C (2012) som var de enklaste de åren. Behöver du hjälp finns det lösningsförslag och källkoden till lösningar.

2013:
problemhäfte 2013
lösningsslides 2013
Kodlösningar (.zip)
Domarens testdata (.zip)

2012:
Problemhäfte 2012
Lösningsbeskrivningar 2012
Källkod med lösningar (.zip) 2012

Ja! En del uppgifter är svåra. Skitsvåra. Så svåra att inget lag i Norden löste allihop (2012, 2013) inom tidsramen. Vinnarna hann med ett tiotal uppgifter. De flesta lagen klarade bara av två-tre uppgifter, och några lag klarade inga alls. I Karlstad löstes 2012 två uppgifter, 2013 löstes 5 uppgifter av det vinnande laget Black Mesa. Det ska vi slå 2014! Så anta utmaningen även om det vid första anblick ser klurigt ut.

Schema för tävlingsdagen

Datum: Lördag 8 oktober 2016
Plats: Hus 21, Datavetenskap, Karlstads universitet
10.00 Tävlingsgenomgång i Ägget (Ljungbergssalen
10.30 Datortest/bekanta sig med utrustningen (sal 21E-402,21E-403)
11.00 Tävlingsstart
16.00 Tävlingsstopp
16.15 Avslutning/prisutdelning

Anmälan

Hitta på ett bra lagnamn (inspiration) och anmäl er i tävlingssystemet (se http://ncpc.idi.ntnu.no/ncpc2015/reg.html Deltagande är öppet för alla (alltså inte bara studenter) och är avgiftsfritt. Eftersom detta är en deltävling i ACMs internationella programmeringstävling ICPC så har studentlag möjlighet att gå vidare till regions- och världsfinal i ICPC om laget når ett bra resultat jämfört med övriga lärosäten.

Utrustning

En dator tillhandahålls till varje lag. Windows/Linux finns att tillgå med standard utvecklingsmiljöer (VS 2012, Eclipse, vi, emacs, etc). Domarsystemet använder gcc 5.4, OpenJDK 1.8, C# Mono 4.2, gccgo 6.0.0 (se detaljerad information) så programmet måste kunna kompileras och köras i dessa miljöer.

Observera att ingen egen elektronisk utrustning får tas med/vara påslagen. Man får heller inte använda Internet för informationssökning, kommunikation, etc utöver vad som krävs för att skicka in lösningar och se status på dessa. Allt i pappers- och bokväg är dock tillåtet.

Lokal

Tävlingen hålls på Karlstads universitet, Hus 21/Vänern (21E längst till höger på kartan), plan 4, labbsal 21E-402 och anvisad datorplats i salen.

Tävlingsregler

Tävlingsandan är att uppgifterna ska lösas självständigt av varje lag, med hjälp av eget huvud och (eventuell) hjälp på papper.

Följande får tas med till tävlingsområdet:

 • Allt skrivet material (böcker, manualer, handskrivna noteringar, utskrivna noteringar, etc)
 • Pennor, papper, häftapparat och liknande icke-elektroniskt kontorsmateriel.
 • INGET material i elektronisk form (CD-skivor, USB-minne, osv)
 • INGA elektroniska enheter (mobiltelefon, laptop, tablets, osv), med ett undantag: Eget tangentbord (usb) får tas med, bara det inte är programmerbart.

Följande får användas under tävlingen:

 • Det som tagits med (se ovan)
 • Den tilldelade datorn
 • Systemet för att skicka in lösningen
 • Saker som tävlingsarrangören ger dig
 • Elektroniskt material angivet av arrangören, t.ex. API eller manualer (i utvecklingsmiljön eller man-sidor i systemet).
 • Kompilatorer och utvecklingsmiljöer anvisade av arrangören.
 • Verktyg som normalt används i utvecklingsmiljön (t.ex. diff, less, make, etc)
 • Inga andra kompilatorer eller programspråkstolkar.

Se http://ncpc.idi.ntnu.no/ncpc2015/ för mer information.

Kontakt

Lokal arrangör Stefan Alfredsson och Jonathan Vestin