Boka lördag 7e oktober 2023 i kalendern för...

Karlstadsmästerskap i Programmering

En del av Nordic Collegiate Programming Contest!

Ämnet Datavetenskap vid Karlstads universitet arrangerar för tionde året Karlstadsmästerskapen i programmering. Detta är en deltävling i de nordiska mästerskapen i programmering, NCPC, som går parallellt på flera universitet och högskolor i Norden.

I år blir tävlingen till skillnad från de tidigare åren lite nedskalad i format. Detta betyder tyvärr inga priser, då jag inte hunnit arrangera detta i år. Några regler har ändrats från de tidigare åren:

Klicka här för att anmäla dig!

Hur tävlingen går till

Ett lag på upp till tre personer ska lösa 8-12 programmeringsproblem på fem timmar. Varje lag har en dator att programmera på. Vid starten delas ett kompendie med problemuppgifter ut. Laget löser uppgifterna utan extern hjälp och skickar in programkoden till ett automatiskt rättningssystem ("kattis" på KTH) som kompilerar och kör det inlämnade programmet med olika indata och jämför om programmet ger rätt resultat. Det lag som löser flest uppgifter korrekt vinner, och om flera lag löst lika många uppgifter vinner laget med kortast totaltid. Klicka här för utförligare information. Förra årets uppgifter, resultat och lösningar finns på NCPC 2022:s Hemsida.

Förberedelser

Anmälan/registrering: Klicka på denna länk. Skicka gärna ett mail till för att bekräfta eller om du får problem vid anmälan. Titta igenom föregående års problem och lös åtminstone den enklaste uppgiften (uppgift J 2017) eller (uppgift J 2016) som var de enklaste de åren. Behöver du hjälp finns det lösningsförslag och källkoden till lösningar.

2019:

2018:

2017:

2016:

Ja! En del uppgifter är svåra. Skitsvåra. Så svåra att bara ett lag i Norden löste allihop inom tidsramen de senaste 5 åren. Vinnarna hinner ofta med ett tiotal uppgifter. De flesta lagen klarar bara av två-tre uppgifter, och några lag klarar inga alls. I Karlstad löstes 2012 två uppgifter, 2013 löstes 5 uppgifter, 2014 löstes 5 uppgifter, 2015 löstes 4 uppgifter, 2016 löstes 4 uppgifter, 2017 löstes 3 uppgifter och 2018 5 uppgifter av det vinnande laget. Så anta utmaningen även om det vid första anblick ser klurigt ut.

Schema för tävlingsdagen

Tid Moment
10:00Tävlingsgenomgång i (21E402-404)
10:30Datortest/bekanta sig med utrustningen (21E402-404)
11:00Tävlingsstart
16:00Tävlingsstopp
16:15Avslutning

Utrustning

En dator tillhandahålls till varje lag. Windows/Linux finns att tillgå med standard utvecklingsmiljöer (VS 2013, Eclipse, vim, etc). Domarsystemet använder gcc 5.4, OpenJDK 1.8, C# Mono 4.2, gccgo 6.0.0 (se detaljerad information) så programmet måste kunna kompileras och köras i dessa miljöer.

Vi har lokalt stöd för följande programmeringsspråk:

Alternativt får man ta med en egen dator. Observera att numera får man även använda Internet för informationssökning, men man får inte kommunicera med andra under tävlingens gång.

Lokal

Tävlingen hålls på Karlstads universitet, Hus 21/Vänern, plan 4, labbsal 21E402 och anvisad datorplats i salen. Tävlingsandan är att uppgifterna ska lösas självständigt av varje lag.

Anmälan

Hitta på ett bra lagnamn (inspiration) och anmäl er. Deltagande är öppet för alla (alltså inte bara studenter) och är avgiftsfritt. Eftersom detta är en deltävling i ACMs internationella programmeringstävling ICPC så har studentlag möjlighet att gå vidare till regions- och världsfinal i ICPC om laget når ett bra resultat jämfört med övriga lärosäten. Kontakta om problem uppstår.

Anmälan till Programmeringstävlingen